Prvo izdanje internacionalnog skupa “Estetika muzike” uspešno je održano u sklopu Nišville jazz festivala 2023. godine (10.08. – 13.08.). Skup je okupio istraživače iz Poljske, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije, koji su publici predstavili svoj teorijski pristup različitim muzičkim fenomenima. Ovim događajem započeta je jedna nova tradicija u Nišu, budući da je ovaj skup predstavljao prvu konferenciju posvećenu estetici muzike i srodnim disciplinama na ovim prostorima.

Uprkos činjenici da je reč o vrlo specifičnom kulturnom događaju, koji je tokom prva dva dana podrazumevao program na engleskom jeziku, veliki broj ljudi je pokazao interesovanje za ovaj skup. „Estetika muzike“ privukla je profesore univerziteta i samostalne istraživače, studente muzike i društveno-humanističkih nauka, muzičke novinare, muzičare, pa i srednjoškolce! U takvim okolnostima, na skupu su otvorena brojna zanimljiva pitanja, kako tokom diskusije upriličene povodom svakog izlaganja, tako i u pauzama. Na ovom skupu, istraživači muzike su dobili priliku da se upoznaju, razgovaraju i uspostave buduću saradnju, a publika je došla u dodir sa teorijskim područjem estetike muzike, koje otvara pitanja neposredno relevantna za muzičke fenomene koje smo mogli da iskusimo tokom glavnih večeri Nišville jazz festivala.   

Prilažemo fotografije sa nedavno održane konferencije.

Za sva pitanja u vezi sa nedavno održanim skupom, možete nam se obratiti na mejl adresu estetikamuzike@gmail.com

Odgovorite na komentar