Stiven Dejvis o transkripciji (1) (“Estetika, transkripcija, remiks”)

U prvom tekstu ciklusa “Estetika, transkripcija, remiks”, analiziram fenomen muzičke transkripcije – značenje i ulogu ovog muzičkog oblika, uzimajući u obzir stavove Stivena Dejvisa o ovoj temi.