Jedan od osnivača Kluba “Prejaka reč” Dušan Milenković uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga forme u estetici popularne muzike” 16. marta 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Komisija u sastavu prof. dr Una Popović (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu) – mentor, prof. dr Iva Draškić Vićanović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu) – član komisije, i prof. dr Damir Smiljanić (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu) – predsednik komisije, ocenili su Dušanovu disertaciju najvišom ocenom (Summa Cum Laude).

Komisija je tom prilikom istakla da je ovaj rad izuzetno značajan kao pionirski u oblasti estetike, jer se ovom tematikom do sada niko nije bavio u čitavom regionu, a i šire. U tom smislu, tekst disertacije postaje polazna osnova svima koji će se u budućnosti pozabaviti pitanjem popularne muzike iz estetičke perspektive.

Prilažemo fotografije sa nedavno održane odbrane:

  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč
  • Uspešno odbranjen doktorski rad “Uloga forme u estetici popularne muzike” Dušana Milenkovića, Klub Prejaka Reč

Odgovorite na komentar